Nabídka/Reference

Adaptační koučink Vám pomůže v nových začátcích

 • začínáte v nové pozici/ v novém zaměstnání nebo projektu
 • vstupujete do pracovního procesu po mateřské dovolené
 • připravujete se na odchod do důchodu
 • vstupujete do nové životní role

Životní koučink Vám pomůže hledat nové vlastní cesty

 • máte pocit vyhoření, potřebujete omezit stres
 • potřebujete si ujasnit kdo jste a jak v životě dál
 • cítíte se ve svých vztazích nekomfortně
 • nevíte jak reagovat na měnící se prostředí okolo vás

Koučink pro firmy

 • obsahuje všechna témata adaptačního i životního koučinku
 • koučování může probíhat jak prostřednictvím rozhovorů, tak formou stínování nebo kombinací těchto způsobů
 • způsob poskytnutí služby upravíme vzájemnou dohodou

Jak probíhá koučovací setkání

Primárně poskytuji koučování on-line formou. Zkušenosti ukazují, že tento způsob je pro Vás pohodlnější. Šetří Váš čas, nevyvolává potřebu dopravit se na určité místo a umožňuje naše propojení v rámci celé ČR, bez ohledu na místo Vašeho bydliště. Osobní setkání můžeme realizovat po dohodě, ve Vámi zvoleném prostředí nebo formou doprovázení (procházka), apod. Jako základní délku koučovacího setkání Vám doporučuji k výběru 90 min sezení. Koučovací setkání je mentálně náročná práce, ve které kouč klientovi neradí, ale inspiruje jej otázkami k nacházení vlastních řešení. Dostatek času proto pozitivně ovlivňuje klientovu možnost hlubšího zamyšlení nad situací a je užitečný zejména pro klienty bez předchozí zkušenosti s koučováním. V úvodu každého klienta seznámím s rámcem a zásadami koučovacího rozhovoru. Obsah koučovacího rozhovoru podléhá mlčenlivosti. Koučovací sezení Vám poskytne bezpečné a nerušené místo pro vyjádření všech Vašich myšlenek a pocitů týkajících se řešených situací. Obsah rozhovoru zůstává jen mezi koučem a klientem. Po ukončení každého sezení obdrží klient písemný záznam rozhovoru. Záznam rozhovoru si uložím s Vaším souhlasem jen v případě naší dlouhodobější spolupráce. Slouží výhradně pro potřeby přípravy na další setkání a bude s ním nakládáno bezpečným způsobem zamezujícím zneužití.  

Co říkají klienti

…mohu s jistotou potvrdit, že mi náš rozhovor opravdu pomohl. Když se mi chce „ulejvat“, tak si hned vzpomenu a většinou se přemůžu, takže se výsledek dostavil...
Jarda T.

Líbilo se mi kladení otázek pomalým a rozvážným stylem a prostor pro vlastní přemýšlení. Oceňuji empatický tón hlasu. Celkově jsem se cítila při rozhovoru příjemně a uvolněně. DĚKUJI MOC ZA VŠECHNY VAŠE OTÁZKY!
Ivana H.

Celkově hodnotím oba rozhovory velmi kladně. Myslím, že rozdíl je v tom když máte pocit že koučování ještě bude pokračovat, tak to člověka vlastně i motivuje k činu. Celkově pro mě bylo koučování zábavné a velmi užitečné a věřím, že pro každého, kdo začíná s novým projektem je takovéto koučování skvělý nápad.
Jan B.